Skip to content
Complete ontzorging bij interieurprojecten

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp wat steeds belangrijker is geworden. Niet alleen voor onze klanten maar ook voor onszelf.

Veiligheid voor mens, dier en milieu

Steeds meer toeleveranciers van materialen hebben in de afgelopen jaren producten ontwikkeld die veiliger zijn voor mens dier en milieu.

Wij trachten altijd materialen toe te passen die zoveel mogelijk recyclebaar zijn en zonder giftige stoffen. En tijdens een bouwproject dragen we zorg voor gescheiden afvalverwerking

Hollandse Stijl is  ook alert op dat er geen materialen worden toegepast die worden geproduceerd in lagelonenlanden, waar bijvoorbeeld sprake is van kinderarbeid, onderbetaling van arbeidskrachten of gewerkt wordt onder slechte arbeidscondities.

BREAAM, WELL

BREAAM en WELL zijn keurmerken welke sinds 2009 aan gebouwen worden toegekend. Bij BREAAM wordt de duurzaamheidsprestatie  beoordeeld en gecertificeerd. WELL certificeringen worden verstrekt aan gebouwen die voldoen aan een gezonde werkomgeving. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het klimaat, daglicht opbrengst en algemeen comfort.

Hollandse Stijl heeft ruime ervaring in het aangaan van verbouwingen van gebouwen die BREAAM of WELL gecertificeerd dienen te worden.

Duurzaamheid logo

Kennismaken?