Skip to content

Revitalisatie

Op verantwoorde wijze plegen we interventies die het uiterlijk en de gebruikskwaliteit van het gebouw actualiseren, om het pand weer een tweede leven te geven.

Revitalisatie gaat om het creëren en benutten van kansen. Voor de eigenaar en zijn gebouw, voor de gebruikers en de omgeving. Het is de wedergeboorte van een waardevol object dat in de loop van de tijd steeds minder aan de wensen is gaan voldoen. En steeds minder tot de verbeelding ging spreken.

Op vaak vitale plekken zijn ooit gebouwen neergezet die de dynamiek van die plek konden aanjagen. Met respect voor de tijdgeest zijn die gebouwen ontworpen en ontwikkeld; qua structuur voor langere tijd, qua esthetiek en functionaliteit niet voor de eeuwigheid. 

Onze filosofie over revitalisatie komt erop neer dat we op verantwoorde wijze interventies plegen die het uiterlijk en de gebruikskwaliteit van het gebouw actualiseren. Op zo’n manier dat zo’n pand meer krijgt dan een tweede leven, het krijgt weer waarde. 

npm-02

Kennismaken?